Samo dobra glazba19. travnja 2019. 09:00

70. godina Instituta za more i priobalje u Dubrovniku

Poslušaj audio zapis:

Povodom nedavnog obilježavanja osnutka Institute za more i priobalje u Dubrovniku osvrnuli smo se na njihov rad nakon njihove sedamdesetogodišnje povijesti kroz dvije države u kojoj je naziv promijenio nekoliko puta. O institutu sa najdužom tradicijom kao sastavnicom Sveučilišta u Dubrovniku razgovarali smo sa profesorom doktorom pri znanstvenom Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i predsjednikom Hrvatskog botaničkog društva Nenadom Jaspricom.