Samo dobra glazba05. travnja 2017. 09:45

Djeca, tradicija, baština i folklor

Foto: Daniela Juroš
Foto: Daniela Juroš
Poslušaj audio zapis:

Tradicija, kultura i povijest ono su što jedan narod čini jedinstvenim. Usmenom predajom, kao i književnim, likovnim i glazbenim djelima svaki narod čuva i njeguje svoje kulturno naslijeđe. Bitnu ulogu u prijenosu tog znanja ima folklor koji se bavi elementima plesa, glazbe i likovnog stvaralaštva. Sudjelovanje djece u očuvanju kulturne baštine je od velikog značenja - djeca kroz glazbu, ples i igru uče o običajima kraja u kojem žive, time se običaji prenose na iduće generacije, a kod djeteta se budi ljubav prema svojoj tradiciji i kulturi. Što dubrovački mališani znaju o folkloru, nošnjama i baštini saznajte u ovotjednoj Šuškalici.