Samo dobra glazba03. svibnja 2019. 09:45

Monitoring ptica u NP Mljet

Poslušaj audio zapis:

Svake godine sustavno se prati dinamika populacije šest vrsta ptica koje su prepoznate kao značajne za Nacionalni park Mljet. Morski vranac, sredozemni galeb, galeb klaukavac, crvenokljuna čigra, škanjac i sivi sokol. Osim galeba klaukavca sve ostale navedene vrste nalaze se na dodatku prve direktive o pticama Europske Unije na osnovu koje se određuju natura 2000 područja očuvanja značajna za ptice. U travnju ove godine objavljen je treći ovogodišnji teren monitoringa ptica značajnih za NP Mljet obilaskom cijelog akvatorija parka pod stručnim vodstvom dr. soc. i voditelja ornitoloških istraživanja Luke Jurinovića.

 

FOTO: PIXABAY.COM