Samo dobra glazba17. travnja 2019. 10:45

Poremećaji iz spektra autizma

Poslušaj audio zapis:

Kabinet za razvojnu procjenu i podršku, Baseline organizirao je gostovanje dvije psihologice koje su u prostorima kabineta vršile psihološku procjenu djece i ADOS-2 procjenu. Radi se o opservacijskom protokolu za dijagnostiku autizma, drugom izdanje (odakle i naziv ADOS-2), koji je standardizirani i polustrukturirani protokol koji predstavlja zlatni standard u postupku dijagnostike za procjenu pojedinaca za koje postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Kako izgledaju analize i protokoli te više o samom poremećaju pojasnila nam je jedna od gostujućih psihologica, Magdalena Sablić.