Samo dobra glazba



30. svibnja 2019. 12:45

Zašto kronično nedostaje baletana?

Poslušaj audio zapis:

Uobičajeni stereotip za balet vrijedi da je samo za žene. Također postoje stereotipi da je boks samo za muškarce kao i karate i sve ostale borilačke vještine. Iz povijesti baleta znamo da ga je pokrenuo i osmislio muškarac i da su ga isprva plesali samo muškarci. Sa baletom kao našom temom vodimo vas u Umjetničku školu Luke Sorkočevića gdje smo se raspitali zbog čega je danas obrnuta situacija sa jako malo plesača u klasičnom baletu. Naši sugovornici su nastavnica klasničnog baleta Tea Prkačin i koreograf, plesač i direktor baleta Dinko Bogdanić.