Samo dobra glazbaPODRŽAVATE LI "BUBBLE GRUPE" U KOJIMA SE TURISTI NEĆE MOĆI MIJEŠATI S LOKALCIMA I DOMAĆIM TURISTIMA?