Samo dobra glazbaHoteli

Dubrovnik

Valamar Dubrovnik President Hotel nalazi se na atraktivnoj lokaciji poluotoka Babin kuk u neposrednoj blizini jezgre staroga grada Dubrovnika. Hotel ima kapacitet od 588 kreveta.